Der er flere foreninger, der RAB-registrerer akupunktører.

Praktiserende Akupunktører

Danske Akupunktører

Sammenslutningen af alternative behandlere

Du kan naturligvis søge optagelse i disse foreninger, når du opfylder betingelsen for medlemskab, eller du kan melde dig ind i Dansk Akupunktur Union, som Akupunktur Universitetet har aftale med: www.d-a-u.dk

Uddrag af “Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere” og
“Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere”
Lov nr. 351 af 19. maj 2004
BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende)

Vedtægter
§ 8. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser, som sikrer, at foreningen er demokratisk i sin opbygning og funktion, herunder om afholdelse af generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, valg af ledelse og om ledelsens opgaver.
Stk. 2. Endvidere skal vedtægterne indeholde
1) objektive og saglige bestemmelser om optagelse af nye medlemmer, herunder om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund inden for alternativ behandling, således at enhver alternativ behandler, som opfylder disse betingelser, har krav på at blive optaget som medlem.