Der er mange behandlingsmetoder, der går under navnet akupunktur.

Det begyndte i Kina med “Kejserens Akupunktur”, der blev udført af specialister tilknyttet den Kinesiske Kejsers Palads.
Senere udkom “Den Gule Kejsers Lærebog i intern medicin”, der var den første lærebog, i det der senere blev kaldt TCM overalt i Verden.

Når eksperter fremlægger en viden, er det ret almindeligt, at de ikke fremlægger alt det, de ved, men gemmer noget til sig selv – eller til deres gruppe. Det gælder måske endnu mere for kinesere end for andre.

Det gjorde Den Gule Kejsers livlæger også. Derfor er den officielle TCM version desværre ikke fuldstændig.
Der mangler noget – noget væsentligt!

Den fuldstændige sandhed kaldes af indviede for “Kejserens Akupunktur” og er bevaret som en hemmelig viden blandt nogle få udvalgte siden da.

Der er faktisk kun to personer i Europa i dag, der kender hemmeligheden.

Denne hemmelige viden har vi bygget ind i de akupunktur-systemer, vi underviser i. Derfor kan vi garantere, at der ikke findes tilsvarende akupunkturuddannelse i Europa.