I 1998 fandt akupunktør John Boel, nærmest ved et tilfælde ud af, at i og omkring alle led findes punkter, der er ekstrem virksomme til behandling af smerter, organiske lidelser samt såkaldte uhelbredelige øjensygdomme – også i de tilfælde, hvor lægevidenskaben har opgivet med ordene: ”Det må du lære at leve med”

Den nye videnskab fik navnet Akupunktur 2000, men for at undgå misforståelser, blev navnet senere ændret til AcuNova, der betyder ”Ny Akupunktur”

AcuNova virker via nervesystemet og hjernen – i modsætning til kinesisk akupunktur, der virker via såkaldte meridianer.

Akupunktørerne hos Boel Akupunktur, samt en håndfuld videnskabsmænd, brugte megen tid på at udforske det nye system. Efterhånden som forskningen skred frem, blev de klar over, at AcuNova indeholdt nogle enestående potentialer, som man ikke før havde set indenfor noget kendt sundheds-system.

Acu Nova har vist sig at være velegnet til behandling af næsten alle helseproblemer, men resultaterne med behandling af akutte smerter samt blinde og svagsynede er speciel enestående.

AcuNova er ved at være godt kendt viden om, idet godt 3.000 alternative behandlere og ca. 1.000 læger samt andre sundhedspersoner fra over 50 lande, efterhånden har lært det.

Hver måned bliver ca. 1.000.000 patienter verden over behandlet med AcuNova af behandlere, der har lært det.

John har holdt foredrag på internationale lægekongresser i Danmark, Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, England, Spanien, Cuba, Norge og Sri Lanka (Det Åbne Internationale Universitet for Komplementær Medicin) – hvor han som den første i verden, blev hædret med titlen: ”Århundredets Akupunktør” på grund af AcuNova

Ved at trykke på navnet herunder, kan du få oplysninger om de seks revolutionerende metoder

FREMTIDENS MEDICIN er en bog om AcuNova. Netudgaven indeholder omkring 25% af papirudgaven: www.fremtidens-medicin.dk
”Mirakler”
Hvis man anvender den katolske kirkes definition af mirakler, udføres flere mirakler hver måned på Boel Akupunkturs klinikker i Aulum og København. Af de mange breve/mails vi modtager fra tidligere elever, kan man se, at de også producerer mirakler på stribe.
På et kursus for 24 tyske læger på Gottfried Gutmann Akademie i Hamm havde cheflægen indkaldt 4 uhelbredelige kronisk syge smertepatienter fra det private hospital, der har forbindelse med akademiet.

3 havde diskusprolaps, der ikke kunne opereres, og 1 havde udtalt slidgigt i nakken.
Alle 4 havde stærke kroniske smerter på niveau 8-10 på en skala fra 0-10. De var først opgivet af speciallæger, og på privathospitalet, der normalt er sidste håb, havde man også prøvet ALT – uden resultat.

Alle 4 fik 2 behandlinger om dagen i de 2 dage, kurset varede.

Her er resultatet efter de 4 behandlinger.
1 patient (pt.) med slidgigt i nakken: Smerte 1
1 pt. diskusprolaps i nakken: Smerte 2
1 pt. diskusprolaps i lænden: Smerte 0
1 pt. diskusprolaps i lænden: Smerte 8

Sagt på vestjysk: ”Det var ikke så ringe endda”.

Blinde og svagsynede
Her følger en kort gennemgang af resultaterne af behandlingan af fire øjenpatienter.
Alle var uhelbredelige og opgivet af lægevidenskaben. Alder i ( ):

Daniella fra Østrig (29): Total blind hele livet pga. ilten i kuvøsen.
Efter en uges behandling kunne hun se lidt for første gang. Efter i alt seks ugers behandling over 2 år behøvede hun ikke mere sin førerhund, idet hun kunne gå omkring ved egen hjælp. Hun arbejder nu fuldtid.

Annika (12): Juvenil Macula Degeneration (JMD). 20% syn før behandlingen. 100% syn efter et år. Hun er nu 19 år og har stadigvæk 100% syn.

Betty (60): Aldersbetinget Macula Degeneration (AMD). 20% syn på det ene øje, 25% på det andet. Efter 22 behandlinger 80% på begge øjne.
AMD rammer over 10.000 pt. hvert år i Danmark, og er den mest almindelige årsag til klinisk blindhed i den vestlige verden.

Claus fra Norge: Kikkertsyn (Retinitis Pigmentosa). Under 1 grads´ synsfelt på højre øje, venstre helt blind.
Efter et år: 50 grades synsfelt på begge øjne.
Claus (der nu er den yngste dommer i Norge) er den første Retinitis Pigmentosa patient i hele Verden, der har fået synet igen.

Thorgun (23): Total blind i 10 år efter færdselsuheld.