Når kroppen har en ubalance eller en overbelastning, vil denne tilstand reflekteres i det respektive akupunktur-punkt eller punkter i øret. Smerter eller lidelser i organer, muskler, knogler o.s.v. viser sig i øret. Reflekspunktet (akupunktur-punkter) fungerer begge veje. Er der noget galt med et organ, vil det reflekteres i det respektive punkt eller punkter på øret. Når man så sætter nåle i akupunktur-punktet, der hører til det ramte organ, så vil behandlingen reflekteres tilbage på organet og bringe lindring.

Selvom der findes mere end 100 akupunktur-punkter på øret, så vil kun de punkter, der er forbundet med det sygdomsramte, være aktive. Sådan et aktivt punkt vil være ømt og patienten vil udvise en smerte-reaktion, når du berører det eller går hen over det med en punktsøger. Du vil ofte se, at det aktive akupunktur-punkt har et lille ”sandkorn” der – især hvis det er en langvarig lidelse. Når man sammenligner med kropsakupunktur, hvor punkterne ikke nødvendigvis er ømme, gør det her vores arbejde meget lettere. Du skal bare finde og behandle de aktive punkter.

Teoretisk set kunne man have en tegning med både højre og venstre øre, og så kunne man tage en person og nøje undersøge begge hans ører én millimeter af gangen med en punktsøger og nedskrive hans reaktioner. Sådan ville man få et kort over, hvordan man skulle behandle patienten. Man ville gøre dette ved først at sætte nåle i de mest aktive (ømme) punkter, og senere, når disse punkter er blevet mindre aktive, kan man undersøge, om de førhen mindre aktive punkter nu er blevet aktive – eller man kunne foretage en ny undersøgelse. Denne metode anvendes faktisk nogle steder – især hvis en specifik behandling ikke rigtigt giver det ønskede resultat.

I stedet for at være nødt til at bruge et par timer hver gang på at undersøge patientens ører, så kan du anvende øreakupunktur kortet og anbefalingerne om, hvordan du skal behandle forskellige kropslige problemer.

Den nemmeste form for behandling ville være at bemærke, at patienten for eksempel klager over smerter i højre knæ, og dernæst finde det højre knæs aktive akupunktur-punkt, der ligger i højre øre, og derefter sætte en nål i punktet. I de fleste tilfælde vil dette give et rigtig godt resultat. Denne enkle procedure er ofte det første skridt.

Hvad en øreakupunktør er nødt til at vide

For at udøve øreakupunktur på den bedste og mest sikre måde, er den kommende øreakupunktur nødt til at kende og mestre følgende liste over emner:

* Han er nødt til at kende til det grundlæggende af den menneskelige anatomi set fra østens filosofiske synspunkt. Det er ikke fordi behandleren er nødt til at vide alt om kinesisk medicinsk filosofi – det ville være et livslangt studie, men en forståelse af det grundlæggende vil i høj grad forbedre hans evner til at finde og behandle lidelser på succesfuld vis.

* Han er nødt til at have et grundigt kendskab til ørets struktur og de grundlæggende øre-punkter.

* Han er nødt til at kunne finde akupunktur-punktet og på korrekt vis foretage nåleindstik i det. Næst efter at finde det korrekte akupunktur-punkt at behandle, er den største forskel mellem en langsomt virkende behandling og rigtig gode resultater, at man sætter nålen nøjagtigt i akupunktur-punkterne.

* Han er nødt til at kunne genkende, når noget er galt med en behandling, og herefter korrigere behandlingen. Han skal kende tegnene på en succesfuld behandling og når noget er galt udenad og håndtere situationen herefter.

* Han er nødt til at kende til og arbejde med sikkerhedsreglerne for øreakupunktur. Selvom øreakupunktur siges at være en sikker praksis, er der visse mennesker, man ikke må behandle, og visse omstændigheder, hvor man ikke bør anvende øreakupunktur – eller i det mindste tage de foreskrevne forholdsregler.

* Han må opnå vished og erfaring ved at behandle en masse patienter. En nyuddannet øreakupunktør lider især af manglen på erfaring. Den store forskel mellem en mere erfaren og succesfuld behandler og en ny behandler, er ikke nødvendigvis mængden af data eller viden, men det er så sandelig fortrolighed.

Det kan umiddelbart lyde lidt kompliceret, men kinesisk øreakupunktur er meget let at lære og let at anvende, når man først har lært det.

Ovenstående lærer eleverne naturligvis på kurset.

En af underviserne, John Boel Sn., var faktisk den første, der lavede en øreplanche på dansk for 25 år siden.