Pensum – TCM

Efter Internatkurset starter vi på Klassisk Kinesisk Akupunktur – Ude i den store Verden hedder det Traditionel Kinesisk Medicin (TCM)

Hver måned gennemgår vi én ny meridian med tilhørende organer, kropsvæv og alle andre aspekter. Eleverne har så en måned til at se DVD´en fra undervisningen og øve sig i forløbet, punkterne osv.

Som du kan se herunder, er der nogle mærkelige navne. På kurset lærer du nøjagtigt, hvad de forskellige navne betyder og dækker. Man bliver nødt til at have en forklaring på navnene for at forstå, hvad de betyder – man kan ikke bare oversætte dem til dansk.

Teori

Tao • Qi • Blod • Yin/Yang • De 5 elementer • De 8 Principper • De 14 klassiske meridianer • De 6 ekstrameridianer • Zang/Fu organer • Jing • Ying Wei • Jin Ye • Patogene faktorer • De 6 ydre & 7 (indre) emotionelle faktorer • San Jiao • De 4 niveauer • De 6 stadier

Diagnose

Tungediagnose • Pulsdiagnose • Spørge • Lytte • Lugte • Se • Trykke

Tunge- og pulsdiagnose er, efter manges opfattelse, de bedste metoder til at stille en korrekt kinesisk diagnose.
Derfor har vi også valgt den bedst uddannede dansker, Tommy Iversen, som underviser.

Tommy har en 7-årig kinesisk uddannelse (fuldtids), og er leder af den førende TCM-klinik (Traditionel Kinesisk Medicin) i København. 

Han er desuden medstifter af, og bestyrelsesmedlem i, Akupunktur Universitetet.

Tungediagnose. Der er Tommy en sand mester.

Pulsdiagnose er lidt speciel. Du får en indføring i de 12 pulse – det tager mange år at lære til fuldkommenhed, så der må du selv arbejde videre, hvis du er interesseret i at blive ekspert.

Nåleteknik

Behandlingsteknikker • Nåletyper • Sterilteknik • Punktkombinationer • Kontraindikationer • Farlige punkter • Forbudte punkter • Komplikationer

Specielle punkttyper

Ekstra punkter • Yuan-source punkter • Luo punkter • Shu punkter • Mu punkter • Akkumulationspunkter • Influentalpunkter • Ashi-punkter

Andre teknikker

Moxa • El • Vacuum • Tryk

Samtaleteknik • Journalføring • Etik • Tavshedspligt • Lovgivning • Faglig organisering • Markedsføring • Sundhedspsykologi • Konfliktløsning • Forskning

Vi opfordrer de studerende til at danne studiegrupper under uddannelsen.

Undervisningen tilrettelægges som vekselvirkning mellem TCM teori og praktiske øvelser, hvor vi indøver stikteknik og punktlokalisering.