Uanset hvor godt et produkt man har – uanset hvor god en akupunktør man er, skal kunderne / patienterne vide det. Eller med andre ord: der er ikke noget, der sælger sig selv.

Der er mange eksempler på virkelig gode akupunktører, der næsten ingen patienter har, fordi de er dårlige til mar

kedsføring.

Akupunktur Universitets elever bliver de bedste akupunktører i Danmark, men pga. ovenstående hjælper vi dem til at få så mange patienter de ønsker. Samarbejdet er med andre ord ikke slut, når uddannelsen er slut.

Som noget nyt, tilbyder vi eleverne fælles markedsføring – sammen med vore klinikker. Det foregår via bl.a. via en Internetavis der hedder www.Akupunktur-Avisen.dk

De nuværende elever samt undervisere har skrevet artikler om de mest almindelige sygdomme og behandlingen af disse.

Desuden er der uddrag af nogle af de hundredvis af artikler fra dag- og ugepressen, der har været bragt om elevernes og undervisernes succesrige behandlinger.

På Akupunktur-Avisen.dk findes links til elevernes postnummer. og emailadresse, så patienterne kan finde dem.
Hvis du allerede har en klinik, starter samarbejdet umiddelbart efter den første uges Internatkursus, så du omgående kan få (mere) gang i klinikken.

Utallige undersøgelser har vist, at uanset hvor godt et produkt er, skal man fortælle “kunderne” om det – igen og igen og igen….

Da underviserne har Danmarks førende akupunktur-klinikker, har vi stor erfaring i dette – vi ved nøjagtigt hvordan……

Hvis du ikke har et dybfølt ønske om at hjælpe dine medmennesker, ville du ikke læse dette. Det er den første betingelse for at få succes som akupunktør. Vi bliver imidlertid også nødt til at tjene penge.

Eleverne har f.eks. mulighed for hurtigt at tjene til kursusgebyret – hvis de ønsker det.