Uddannelsen består af 3 moduler

Vi starter og slutter med 7 dages intensivt uddannelse i Akupunktur Universitetets kursusejendom i Aulum. Det kaldes Internatkursus med et fint ord.
Eleverne kan bo gratis hos os i disse to uger.
Det er frivilligt, om eleverne vælger at bo hos os.

Den første uge lærer du alt om Boel Moderne Akupunktur – ti moderne akupunkturmetoder, der siger spar to til alt indenfor helbredelse.

Pensum

Total: 541 lektioner.
1/3 af uddannelsen er E-learning (hjemme-undervisning).

“Lov nr. 351 af 19 maj 2004 (RAB loven), samt BEK nr. 859 af 13. juni 2017 bliver naturligvis overholdt.

Kursets varighed

1. modul:
7 dages Internatkursus

2. modul:
14 weekend kurser

3. modul:
7 dages Internatkursus

Psykologi, Anden sundhedsfaglig/alternativ virksomhed og klinikvejledning/klientbehandling jf. RAB loven og Bekendtgørelsen.

Tid og pris

Vi lavede tidligere en spørgeskema-undersøgelse blandt 300 af vore tidligere AcuNova elever, og der var et stort flertal for en kortere periode. Derfor 14 måneders intensiv uddannelse, hvor de fleste skoler bruger 2 – 3 år.

Hvis du sammenligner Akupunktur Universitetets uddannelse med andre kolleger, kan du se, at vore timetal ligger i den bedre ende.

Kursusafgiften for hele uddannelsen er kr. 55.000,- inklusiv alle kursusmaterialer samt overnatning og frokost under Internatugerne i Aulum.

Kursusafgiften kan betales kontant eller deles i 4 rater. Første rate betales en måned før kursusstart.

Der gives Merit på kr. 5.000,- for gennemført 4-dages Boel Moderne Akupunktur kursus.

Akupunktur Universitetets uddannelse er ikke den billigste. Men selv om vi har flere lektioner end de fleste skoler, samt den største teoretiske og praktiske kompetence i Skandinavien, er vi heller ikke den dyreste.

I pensummet indgår de ti Boel Moderne Akupunktur metoder, øreakupunktur samt Kinesisk Akupunktur (TCM). Her får du TCM pensummet:

Pensum – TCM

Hver måned gennemgår vi én ny meridian med tilhørende organer, kropsvæv og alle andre aspekter. Eleverne har så en måned til at læse kursus materialet samt se film på Dropbox fra undervisningen og øve sig i forløbet, punkterne osv.

Som du kan se herunder, er der nogle mærkelige navne. På kurset lærer du nøjagtigt, hvad de forskellige navne betyder og dækker. Man bliver nødt til at have en forklaring på navnene for at forstå, hvad de betyder – man kan ikke bare oversætte dem til dansk.

Teori

De ti Boel Moderne Akupunktur metoder • Tao • Qi • Blod • Yin/Yang • De 5 elementer • De 8 Principper • De 14 klassiske meridianer • De 6 ekstrameridianer • Zang/Fu organer • Jing • Ying Wei • Jin Ye • Patogene faktorer • De 6 ydre & 7 (indre) emotionelle faktorer • San Jiao • De 4 niveauer • De 6 stadier

Diagnose

Tungediagnose • Pulsdiagnose • Spørge • Lytte • Lugte • Se • Trykke
Tunge- og pulsdiagnose er, efter manges opfattelse, de bedste metoder til at stille en korrekt kinesisk diagnose.
Derfor har vi også valgt den bedst uddannede dansker, Tommy Iversen, som underviser.
Tommy har en 7-årig kinesisk uddannelse (fuldtids), og er leder af den førende TCM-klinik (Traditionel Kinesisk Medicin) i København.
Han er desuden medstifter af, og bestyrelsesmedlem i, Akupunktur Universitetet.
Tungediagnose. Der er Tommy og Michael sande mestre.
Pulsdiagnose er lidt speciel. Du får en indføring i de 12 pulse – det tager mange år at lære til fuldkommenhed, så der må du selv arbejde videre, hvis du er interesseret i at blive ekspert.

Nåleteknik

Behandlingsteknikker • Nåletyper • Sterilteknik • Punktkombinationer • Kontraindikationer • Farlige punkter • Forbudte punkter • Komplikationer

Specielle punkttyper

Ekstra punkter • Yuan-source punkter • Luo punkter • Shu punkter • Mu punkter • Akkumulationspunkter • Influentalpunkter • Ashi-punkter

Andre teknikker

Moxa • El • Vacuum • Tryk

Samtaleteknik • Andre alternative metoder • Journalføring • Etik • Tavshedspligt • Lovgivning • Faglig organisering • Markedsføring • Sundhedspsykologi • Konfliktløsning • Forskning • Andre alternative behandlinger • Psykologi

Vi opfordrer de studerende til at danne studiegrupper under uddannelsen.
Undervisningen tilrettelægges som vekselvirkning mellem TCM teori og praktiske øvelser, hvor vi indøver stikteknik og punktlokalisering, så eleverne kan anvende det, de har lært – allerede dagen efter.
nap