KRONISKE SYGDOMME

Ny forskning fra Aalborg Universitet (AAU) afslører, at dobbelt så mange lider af en kronisk sygdom end hidtil antaget.

Studiet er det første i verden, der kortlægger et helt lands kroniske sygdomme.

Indtil nu har Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen officielt vurderet, at cirka hver tredje dansker lider af en kronisk sygdom, men AAU-forskning dokumenterer at to tredjedele af alle over 16 år lider af en kronisk sygdom.

Studiet har kortlagt den fulde kroniske sygdomsbyrde og identificeret over 199 kroniske sygdomme blandt alle 4,5 millioner danskere over 16 år. Det er gjort via de unikke danske sundhedsregistre, og fordi der ses på alle borgere, er der ingen statistisk usikkerhed – tallene er, som de er.

I en rapport citerer Sundhedsstyrelsen, at 80 procent af udgifterne til sundhedsvæsnet går til behandling af kronikere, og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler international handling.

– Der er bred enighed om og evidens for, at kroniske sygdomme er den enkeltstående største fremtidige udfordring for vores sundhedsvæsen. Med studiet og vores kommende forskning og satsning på området er vi med til at tilføje vigtige brikker, der kan få stor betydning for fremtidig prioritering og indsatser, siger professor og sundhedsøkonom Lars Ehlers fra DCHI, AAU.

 

MEST HYPPIGE SYGDOMME

Sundhedsdatastyrelsen beretter følgende:

Analysen ser på voksne borgere i Danmark med kroniske sygdomme, og har særlig fokus på hvor hyppigt, de går til egen læge og speciallæge samt hvor ofte, de er på hospitalet. Kronisk sygdom dækker i analysen over kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), leddegigt, knogleskørhed, type 1- og type 2-diabetes samt astma.

Hovedresultater: Næsten alle borgere med kroniske sygdomme har årligt kontakt til almen praksis. Borgere med tre eller flere kroniske sygdomme ser i gennemsnit egen læge to gange om måneden. Det er næsten tre gange mere end borgere uden kroniske sygdomme. Borgere med tre eller flere kroniske sygdomme har dobbelt så mange sengedage på sygehuset som borgere uden kroniske sygdomme. Størstedelen af ambulante besøg og sengedage for borgere med KOL er ikke KOL-relaterede. De 10 pct. borgere med KOL, der står for de højeste hospitalsudgifter, står for omkring halvdelen af de beregnede somatiske hospitalsudgifter for borgere med KOL.