Stamceller har det bemærkelsesværdige potentiale at ændre sig til mange forskellige celletyper i kroppen. Som et slags reparationssystem til kroppen, kan

de dele sig uden begrænsning for at erstatte andre celler så længe personen stadig er i live. Når en stamcelle deler sig, har hver ny celle potentialet til enten at forblive en stamcelle,  eller blive en anden type celle med mere specialiseret funktion, såsom muskelcelle, en rød blodlegeme-celle eller en hjernecelle.

Voksne stamceller er overvejende dannet i knoglemarven. Og lige som i begyndelsen af livet kan voksne stamceller bogstaveligt ændres til enhver form for celle i kroppen gennem hele livet. Disse voksne stamceller frigives fra knoglemarv til blodbanens kredsløb, for at finde frem til problemområder og derefter forny og genoprette disse områder.

Der findes dog desværre noget væv, som kroppen ikke selv kan regenerere. Det ligger i den centrale del af nethinden, der på latin hedder Makula, bedre kendt som ”den gule plet”. Så vidt man ved, er der ingen indenfor øjenlægevidenskaben, der ved, hvorfor stamceller ikke virker i dette område.

MEN: Med Boel Moderne Akupunktur (BMA) er vi kommet et stykke vej!

På basis af forskning foretaget af en italiensk øjenlæge, er vi kommet frem til, at BMA kan forbedre kredsløbet i den centrale del af nethinden, så stamceller bedre kan komme frem og foretage deres regenererende proces.

Hvad er grunden til, at det midterste af nethinden, Makula, er så vanskelig at regenerere:

Nethinden indeholder knap 130 millioner celler: Godt 120 millioner såkaldte stave og godt 6 millioner tappe.

I årehinden – bag nethinden – findes et meget finmasket system af blodårer.

Nogle af disse fine blodkar, såkaldte kapillærer, er så tynde, at kun et enkelt rødt blodlegeme kan passere.

Hvis de (kapillærer) bliver forkalket, kan blodet ikke bringe stamceller frem og affaldsstoffer tilbage.

Stamcellerne kan derfor ikke vandre ind til den ’gule plet’ eller makula, der er den helt centrale del af nethinden, og derfor ikke erstatte/regenerere de ødelagte celler, der befinder sig dér, i de såkaldte tappe.

BMA kan dog – som nævnt ovenfor – forbedre kredsløbet i den centrale del af årehinden og hjælpe stamcellerne på vej!

Erfaringsmæssigt ved vi nemlig, at BMA kan rense blodårer.